Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Prawo administracyjne

  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.